Gemeente Weert

Van onzekerheid over morgen naar
kansrijk toekomstperspectief
Brand strategy Big idea Brand campaign

Challenge
Zorg dat kwetsbare inwoners hulp inroepen, voordat hun financiële problemen te groot worden.
Connecting Concept
Trek op tijd aan de bel.