kanker.nl
Van verdwalen met dokter Google
naar je weg vinden op kanker.nl

Als je kanker hebt (of iemand in je omgeving heeft het) krijg je met veel zaken te maken. Je hebt gesprekken met artsen. Medicatie. Chemotherapie. Bestraling. Je hebt antwoorden nodig. Je zoekt contact met lotgenoten. Daarom is er nu kanker.nl, dé plek waar alles samenkomt. Die gedachte vertaalden we naar ‘Ik heb kanker.nl’, een krachtig en opvallend statement. Zo zetten we dit platform crossmediaal neer als nieuw en onafhankelijk merk, waar je altijd terecht kunt.

Business challenge: Nummer 1 webdestination worden voor kankerpatiënten en hun naasten 
Connecting Concept: Je hebt het niet alleen